پودر سنگ

>پودر سنگ


پودر سنگ :پودر سنگ ها در رنگ های مختلف و سایز های گوناگون قابل عرضه می باشد.

رنگ ها شامل : سبز پوست پسته ای ، قهوه ای یا جگری ، قرمز ، مشکی یا سیاه ، لیمویی یا زرد و سفید

عمده کااربرد پودر ها در زمینه نمای ساختمان به همراه سیمان می باشد .

مزیت پودر های گروه صنعتی ایران سنک وجود چسبندگی فوق العاده عدم پوسیدگی نما در مرور زمان می باشد ( مزیت پودر سنگ جوشقان )

شایان ذکر است که پودر های موجود را می توان در بند کشی ساختمان ها و همچنین سرامیک ها مرد استفاده قرار داد .


به خانه باز گردید یا جستجو کنید :